รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562


รายละเอียด:     กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นพิเศษ มนปี 2562 อีก 1 วัน
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: