รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี


รายละเอียด:     ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: