รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง


รายละเอียด:     1 .นักวิชา (1 ตำแหน่ง)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (1 ตำแหน่ง)
3. นักวิชาการพัสดุ (1 ตำแหน่ง)
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 ตำแหน่ง)
5. แม่บ้าน (1 ตำแหน่ง)
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: