รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม


รายละเอียด:     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต 8,11
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: