รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร.


รายละเอียด:     ไฟล์ประชุมการถ่ายทอดตชว. ปี 62 กองตรวจฯ ในวันที่ 15 และ 21 ก.พ.62 จาก กพร.
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 15 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: