รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายระดับ ตัวชี้วัดของ ผอ.กตร. สู่ หัวหน้ากลุ่มใน กตร. ปี 2562


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: