รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สป.


รายละเอียด:     ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สป.
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: