รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอนถามนี้เป็นส่ว


รายละเอียด:     เรียน บุคคลากรกองตรวจราชการทุกท่าน
เรื่อง แบบสอบถามแผนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
แบบสอนถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2564
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะต้องใช้สิทธินำเสนอความต้องการของท่านเข้าสู่ระบบแผนการทำงานในครั้งนี้

ขอบพระคุณครับ
https://goo.gl/forms/PZDQDRhnx9Ma5Vvx1
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 1 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: