รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)


รายละเอียด:     ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการที่สนใจไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 5 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: