รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียด:     ตามตัวชี้วัดที่ 5 กำหนดให้ทุกหน่วยต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามเเบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 14 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร: