รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคนขับรถ


รายละเอียด:     ด้วยกองตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สังกัดงานยานพาหนะกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กองตรวจราชการ จำนวน ๒ อัตรา
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 5 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: