รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

(ใหม่) เอกสารดาวน์โหลดสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ


รายละเอียด:     งานบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งวิธีการประเมินสมรรถนะเฉพาะเพิ่มเติม (สายงานละ 3 สมรรถนะ) เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการ กองตรวจราชการ ประเมินส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 19 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: