รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วน) ขอความร่วมมือ จนท.ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในครอบครอง


รายละเอียด:     ด้วยกองตรวจราชการจะสำรวจอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนผู้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ จนท.ทุกท่านกรอกข้อมูลการครอบครองอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์ใน website กองตรวจราชการด้วยค่ะ

https://goo.gl/forms/SnBC0layu9nSgX3H3

ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 21 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: