รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สไลด์ Powerpoint แลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมกองตรวจราชการสาธารณสุข วันที่ 23/7/2561


รายละเอียด:     สไลด์ Powerpoint แลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมกองตรวจราชการสาธารณสุข วันที่ 23/7/2561
เนื้อหา การสร้างและใช้ QR code, ย่อ Link และ Google Form
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 23 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: