รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรั้บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายละเอียด:     งานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 26 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: