รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)


รายละเอียด:      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 61 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข , รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , อธิบดี , รองอธิบดี , ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ , สาธารณสุขนิเทศก์ , ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้เกี่ยวข้องในการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ 4 คณะ เท่านั้น) หรือห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับ ผู้เข้าประชุมอื่นๆ)
โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม ได้ที่ https://goo.gl/WEy58w ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561 และสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมและไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-4 ได้ที่ https://goo.gl/jwcWVx
ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ได้ที่ https://goo.gl/xQZyPy (ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทาง Facebook live ด้วยค่ะ)

ติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสด video conference ได้ที่: https://www.facebook.com/1796733710373568/
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 6 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: