รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561


รายละเอียด:     รายงานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2561
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 7 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: