รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้ง นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช


รายละเอียด:     คำสั่งแต่งตั้ง นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ดำรงตำแหน่งผูู้อำนวยการกองตรวจราชการ
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 9 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: