รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ


รายละเอียด:     กองกฎหมาย มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน: งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันประกาศ: 9 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: