รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายละเอียด:     แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 15 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: