รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) มาทราบและปฏิบัติต่อไป


รายละเอียด:     แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) มาทราบและปฏิบัติต่อไป
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 15 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: