รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด โปรแกรม PM ใช้สำหรับการลา (โหลด แตกไฟล์ เข้าใช้ได้เลย)


รายละเอียด:     สามารถโหลดโปรแกรม PM ได้ที่:
https://goo.gl/5Xh5Jw
หรือจาก ประกาศนี้
เมื่อโหลดแล้ว กดแตกไฟล์ ใช้ได้เลย
การเข้าสู่ระบบ ให้ดูวิธีดังภาพใน Note ของ กลุ่ม Line สตป.

หลังจาก เข้าสู่ระบบได้แล้วกรุณาเปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัย
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 16 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: