รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 21 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: