รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารต่างๆ


รายละเอียด:     
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 23 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: