รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลฯ คณะที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สค.2561


รายละเอียด:     สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ประชุมได้ที่นี่
หรือ: https://goo.gl/LbSRzw
กลุ่มงาน: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
วันประกาศ: 24 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: