รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2561


รายละเอียด:     ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธา โดยรวบรวมนําส่งเงินบริจาคสั่งจ่ายในนาม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงาน: กลุ่มอำนวยการ
วันประกาศ: 27 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: