รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบริการพื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม เว็บไซต์กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียด:     การขอใช้พื้นที่ ข่าวเว็บไซต์กองตรวจราชการ สามารถกรอกข้อมูล ได้ดัง Link: https://goo.gl/forms/PhFUJg2roPfDg4bL2

หากต้องการแจ้งปัญหาและความต้องการในการใช้เว็บไซต์ของกองตรวจราชการ สามารถแจ้ง ได้ดัง Link: https://goo.gl/forms/bnbuA5kpxIfrBgZw1
กลุ่มงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์
วันประกาศ: 27 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร: