ตลาดนัดคุณธรรม


รายละเอียด:

ตลาดนัดคุณธรรม "กองตรวจราชการ" นำ IT สู่ระบบคุณธรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 3 ส.ค. 2561