ประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑


รายละเอียด:

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และประชุมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มยุทธศาสตร์ 15 ส.ค. 2561