ประชุมแนะนำบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในกองตรวจราชการ แก่ผู้อำนวยการกองตรวจราชการท่านใหม่


รายละเอียด:

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ได้มีการประชุม เพื่อแนะนำบุคลากรและกลุ่มงานต่างๆ ในกองตรวจราชการ แก่นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ท่านใหม่กลุ่มยุทธศาสตร์ 9 ต.ค. 2561