โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ เดินทางกองพันฝึกส่วนหลัง


รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทและส่งจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขเข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ คน ณ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี โดยเน้นให้มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม มีองค์ความรู้ มีวินัย โดยเฉพาะการนำวิชาชีพการแพทย์และการสาธารณสุขในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มยุทธศาสตร์ 1 พ.ย. 2561