ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ


รายละเอียด:

กองตรวจราชการ ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์
ซึ่งมีท่าน นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธาน
ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒กลุ่มยุทธศาสตร์ 26 ก.พ. 2562