อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)(ร้อยละ 12)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: HDC ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561