ช่องทางการ Download เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 คณะที่ 1-4

ช่องทางการ Download เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 คณะที่ 1-4

สามารถ Download รายละเอียดเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ ประจำปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์
(http://203.157.104.68/e-insreport/index.php) หรือ https://goo.gl/jwcWVx

ไฟล์เอกสาร ::

ลงวันที่ :: 6 สิงหาคม 2561