แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (VDO Conference) วันที่ 10 ก.ย.61

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (VDO Conference) วันที่ 10 ก.ย.61

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ได้ที่
https://goo.gl/xQZyPy

ไฟล์เอกสาร ::

ลงวันที่ :: 9 สิงหาคม 2561