ไฟล์ประกอบการนำเสนอ


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1  07 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ-นพ.พิทยา  คลิก
2  06 แนวทางตรวจปี 2560_ หน.ผตร. 14 ก.ย.60  คลิก
3  05 ppt คณะที่ 5 ตรวจบูรณาการ  คลิก
4  04 สรุปคณะ4 รอบ2-60  คลิก
5  03 สรุปคณะ 3 รอบ 2-60  คลิก
6  02 สรุป คณะ 2 รอบ 2  คลิก
7  01 สรุปคณะ1รอบ 2-2560  คลิก
8  บรรยายพิเศษโดยปลัดกระทรวง นพ.โสภณ เมฆธน  คลิก
9  กำหนดการประชุม และช่องทางการ Download เอกสารการประชุมและไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-5  คลิก
10  กำหนดการประชุมและช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก
 

©กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 6 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1473 โทรสาร 0-2590-3143
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ :Email:homepan2010@gmail.com