โครงการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
Menu
Login
เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Free CSS Navigation Menu Designs 1 at exploding-boy.com
 • ภาคกลาง [
  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_c.php on line 10

  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_c.php on line 11
    ]
 • ภาคเหนือ [
  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_n.php on line 10

  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_n.php on line 11
    ]
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [
  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_e.php on line 9

  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_e.php on line 10
    ]
 • ภาคใต้ [
  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_s.php on line 9

  Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/www/apache22/data/registerOnline/tab/list_s.php on line 10
    ]


รายชื่อผูลงทะเบียนทั้งหมด : 555 คน
ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานรายละเอียด
 นายวีรศักดิ์ วิริยาภรณ์ประภาสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นายแพทย์พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์โรงพยาบาลยะลา
 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 น.ส.ศิริพร ปั่นพุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นางสุกัญญา ไผทโสภณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นางสมพิศ ปัญญาชนวัฒน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นางลภัสณัฐ์ นิลวัชราภรณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 น.ส.สุมลฑา แตงโตร.พ.เจ้าพระยายมราช
 นางอริสา อินทรเชียรศิริโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
 นางสมัญญา ป้อมคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นางอรัญญา เกตุแก้วร.พ.เจ้าพระยายมราช
 นางรักขนา นะวะมะวัฒน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 น.ส.สมพร สาธุภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ร.พ.เจ้าพระยายมราช
 นางเครือวัลย์ เปี่ยมบริบูรณ์ร.พ.เจ้าพระยายมราช
 นายแพทย์ชาติชาย สามัคคีนิชย์ร.พ.เจ้าพระยายมราช
 นายเลอศักดิ์ วัฒยากรโรงพยาบาลสตูล
 นายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุลร.พ.เจ้าพระยายมราช
 ทพญ.สุพินดา สาทรกิจโรงพยาบาลปทุมธานี

จำนวนผู้ลงทะเบียน : 555  คน
หน้า: First Previous..... 13 14 15 16 17 18 19 .....Next Last
Copyright © 2012 : BIE - Ministry of Public Health
พัฒนาระบบโดย ::   งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  กลุ่มประสานราชการ สำนักตรวจและประเมินผล